Cách lọc bài viết theo danh mục bằng FacetWP trong Genesis

FacetWP là một plugin cao cấp để thiết lập các khía cạnh (bộ lọc) nhanh chóng và dễ dàng thuộc nhiều loại khác nhau như menu chọn, hộp kiểm và nút radio.

Hướng dẫn này bao gồm các bước để hiển thị hộp kiểm của danh mục trong tiện ích văn bản trên trang Bài đăng, trang lưu trữ và trang kết quả tìm kiếm bằng FacetWP. Bài viết có thể được lọc bằng cách đánh dấu / chọn một hoặc nhiều hộp kiểm.

Mặc dù hướng dẫn đã được viết cho Genesis Sample, nhưng nó hoạt động với một vài sửa đổi trong bất kỳ chủ đề con nào của Genesis.

Bước 1

Cài đặt và kích hoạt FacetWP.

Bước 2

Đi tới Cài đặt> FacetWP> Facets.

FacetWP đi kèm với một mặt Danh mục bên ngoài hộp. Vì chúng tôi muốn lọc các bài viết theo danh mục, chúng tôi không cần tạo một Facet mới.

Bấm vào .Re-index

Bước 3

Đi tới Giao diện> Tiện ích và kéo một tiện ích văn bản mà bạn muốn hiển thị các bộ lọc, nhập tiêu đề tiện ích như “Lọc theo Danh mục” và dán như sau:

[facetwp facet="categories"]

<button value="Reset" onclick="FWP.reset()" class="facet-reset" />Reset Filters</button>

Bạn có thể muốn hạn chế tiện ích này xuất hiện trên trang Bài đăng, trang lưu trữ và trang kết quả tìm kiếm bằng cách sử dụng mô-đun Khả năng hiển thị tiện ích của Jetpack hoặc một plugin tương đương.

Bước 4

Thêm phần sau vào chủ đề con và sửa đổi cho phù hợp:style.css

body .facetwp-facet {
  margin-bottom: 20px;
}

.facet-reset {
  text-align: center;
  color: #555;
  background-color: #f7f7f7;
  border: 1px solid #ccc;
  box-shadow: 0 1px 0 #ccc;
  vertical-align: top;
  font-size: 13px;
  padding: 0 10px 1px;
  border-radius: 3px;
  font-weight: normal;
}

.facet-reset:hover,
.facet-reset:focus {
  background-color: #fafafa;
  border-color: #999;
  color: #23282d;
}