Cách lấy notify từ các custom post

Mình đag muốn code 1 cái custom post type có tương tác thông báo giống comment của wp khi khách hàng submit. Ae nào có keyword để tìm kiếm hoặc hướng dẫn mình với ạ. Tks all

Bạn có thể tìm hiểu quy trình tạo 1 post type nhé
Chúc vui :slight_smile:

image
custom post thì mình làm rồi - chủ yếu là thêm cái số như hình khi user tương tác với trang web ấy bác ^^!

Cái đó thì không được nhé, vì mặc định thông báo từ comment nó sẽ hiển thị ở mục comment chứ không hiển thị ở post type.
Bắt buộc phải có 1 sự kiện hợp lý (Ví dụ: thông báo khi có update plugin)

ok bác tks bác-----<3 ---- >