Cách khắc phục sự cố ảnh nền của phần Home trên iPad Pro trong Parallax Pro

Các phần thị sai của Parallax Pro (được thử nghiệm trong v1.3.3) trên trang chủ có hình nền bìa cho Phần Trang chủ 1, 3 và 5.

Những hình ảnh nền này xuất hiện được phóng to hoặc phóng to trên iPad Pro theo hướng Ngang do trong CSS.background-attachment: fixed

Để khắc phục sự cố này, hãy thêm phần sau vào bên dưới các truy vấn phương tiện hiện có trong style.css của Parallax Pro:

/* iPad Pro Landscape */
@media only screen 
 and (min-width: 1024px) 
 and (max-height: 1366px) 
 and (orientation: landscape) 
 and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5) {

  .home-section-1, .home-section-3, .home-section-5 {
    background-attachment: scroll;
  }

}