Cách hiển thị tất cả các bài viết WordPress trên một trang

Có một số trường hợp thực tế có thể xảy ra, trong đó bạn muốn hiển thị tất cả các bài đăng WordPress trên một trang duy nhất. Ví dụ: bạn có thể đang tìm cách xuất bản một trang lưu trữ hoặc một trang sơ đồ trang web nơi bạn muốn liệt kê tất cả các bài đăng mà không có bất kỳ phân trang nào.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn một cách sử dụng mà bạn có thể liệt kê tất cả các bài đăng WordPress trên một trang duy nhất.

Khi nào bạn cần hiển thị tất cả các bài đăng WordPress trên một trang?

  • Trang Lưu trữ - Bạn có thể có một trang lưu trữ, nơi bạn có thể liệt kê tất cả các bài đăng trên một trang duy nhất dưới dạng danh sách tổng hợp cho người dùng.
  • Trang Sơ đồ trang web - Một trang sơ đồ trang web người dùng có thể đọc được có thể có tất cả các bài đăng.
  • Các trang web nhỏ có mục đích đặc biệt - Hãy xem xét một trang web sự kiện được xây dựng bằng WordPress và bạn muốn hiển thị tất cả các bài đăng (ở đây là sự kiện) trên một trang.

Làm thế nào để hiển thị tất cả các bài viết trên một trang?

Có nhiều cách khác nhau để đạt được điều này. Phổ biến nhất là cách WordPress đạt được mọi thứ bằng cách sử dụng các plugin. Tôi thường sử dụng các plugin như là phương sách cuối cùng.

Đầu tiên, tôi luôn cố gắng đạt được mọi thứ bằng cách sử dụng các cách có sẵn của WordPress, sau đó chọn cách mã tùy chỉnh functions.php và nếu vẫn còn rườm rà, cuối cùng tôi chuyển sang cách plugin và hoàn thiện các plugin.

Bởi vì như bạn đã biết, đối với bất kỳ tác vụ nào, thị trường WordPress được tải đầy đủ với nhiều plugin. Ngày nay, không thiếu plugin, nhưng nhiệm vụ thực sự là xác định đúng plugin WordPress.

  • Ở đây trong bài viết này, tôi sẽ không quảng cáo bất kỳ plugin WordPress nào, thay vào đó, tôi sẽ trình bày cho bạn cách mã tùy chỉnh để hiển thị tất cả các bài đăng trên một trang duy nhất. Hãy để chúng tôi tạo một mẫu trang tùy chỉnh và sử dụng nó để hiển thị tất cả các bài viết.

Làm cách nào để tạo Mẫu trang tùy chỉnh và hiển thị tất cả các bài đăng?

Mẫu trang tùy chỉnh là một trong những cách đơn giản nhất. Điều này dễ thực hiện hơn vì bạn có thể đã tạo các mẫu tùy chỉnh . Vậy, trang tùy chỉnh là gì? Theo mặc định, WordPress cung cấp tùy chọn để tạo bài đăng và trang và đây là mẫu tiêu chuẩn đi kèm mặc định với WordPress.

Khi bạn muốn có một số mẫu được thiết kế tùy chỉnh với cấu trúc được xác định trước, thì chúng ta có thể tạo mẫu đó làm mẫu và sử dụng nó để xuất bản một bài báo. Vì vậy, nội dung bạn tạo sẽ được phù hợp với mẫu như bạn đã thiết kế và xuất bản.

Mẫu trang tùy chỉnh cho tất cả các bài đăng trên một trang

// wp-query to get all published posts without pagination
$allPostsWPQuery = new WP_Query(array('post_type'=>'post', 'post_status'=>'publish', 'posts_per_page'=>-1));

if ( $allPostsWPQuery->have_posts() ) :

<ul>
while ( $allPostsWPQuery->have_posts() ) : $allPostsWPQuery->the_post();
<li><a href=“the_permalink();”> the_title();</a></li>
endwhile;
</ul>
wp_reset_postdata();
else :
<p>_e( ‘There no posts to display.’ );</p>
endif;


Đầu tiên, chúng tôi xác định một truy vấn WP để nhận tất cả các bài đăng đã xuất bản mà không có giới hạn phân trang. Sau đó, chúng tôi lặp lại các kết quả và hiển thị tất cả các bài viết một dưới dạng danh sách.

Làm thế nào để tạo Trang Mẫu WordPress?

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo trang mẫu WordPress, thì sẽ dễ dàng sử dụng mẫu hiện có. Sao chép page.php và dán nó với một tên tệp mới.

Thay thế phần nội dung bằng đoạn script trên để hiển thị tất cả các bài viết và lưu nó. Thay đổi tên mẫu cho tất cả các bài đăng. Bây giờ bạn vào trình soạn thảo và tạo một bài viết mới và sử dụng mẫu mới này. Bây giờ bạn đã tạo một trang liệt kê tất cả các bài đăng WordPress trên một trang duy nhất. Tada!