Cách hiển thị Dòng giới thiệu trong vùng tiêu đề trong Genesis

Tìm cách hiển thị văn bản mô tả trang web bên dưới tiêu đề trang web trong tiêu đề trang web Genesis của bạn?

Rất có thể, nó hiện diện trong đánh dấu HTML nhưng bị ẩn qua CSS.

Ví dụ, trong Genesis Sample 2.6.0, xác định vị trí

.site-description,
.wp-custom-logo .site-title {
  border: 0;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  position: absolute !important;
  width: 1px;
  word-wrap: normal !important;
}

trong và thay đổi nó thànhstyle.css

.wp-custom-logo .site-title {
  border: 0;
  clip: rect(0, 0, 0, 0);
  height: 1px;
  overflow: hidden;
  position: absolute !important;
  width: 1px;
  word-wrap: normal !important;
}

Bạn cũng có thể muốn thêm

.site-description {
  margin-bottom: 0;
}

để loại bỏ khoảng trống bên dưới dòng giới thiệu.