Cách áp dụng bố cục thanh bên nội dung cho các bài đăng đơn lẻ trong Genesis

Bạn đang tìm cách hiển thị một thanh bên phải, nhưng chỉ trên các bài đăng đơn lẻ với các trang còn lại của trang web xuất hiện trong bố cục nội dung đầy đủ trong trang web Genesis của bạn?

Bước 1

Đi tới Genesis> Cài đặt chủ đề trong bảng điều khiển WordPress của bạn, cuộn đến phần “Bố cục mặc định”, chọn bố cục nội dung có chiều rộng đầy đủ và lưu các thay đổi.

Bước 2

Thêm phần sau vào functions.php của chủ đề con :

add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', 'custom_set_single_posts_layout' );
/**
 * Apply Content Sidebar content layout to single posts.
 * 
 * @return string layout ID.
 */
function custom_set_single_posts_layout() {
    if ( is_single() ) {
        return 'content-sidebar';
    }
}