Các pro cho e hỏi theme bán hàng nào nhẹ hơn fatsome mà nhanh nhỉ

Các pro cho e hỏi theme bán hàng nào nhẹ hơn fatsome mà nhanh nhỉ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các pro cho e hỏi theme bán hàng nào nhẹ hơn fatsome mà nhanh nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/700309627336598/