Các cao nhân cho em hỏi, có cách nào nhận thông báo sms khi có kh đăng ký contact form 7.

Câu hỏi từ Group FB:
Các cao nhân cho em hỏi, có cách nào nhận thông báo sms khi có kh đăng ký contact form 7.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/854826515218241/