các cao nhân cho e hỏi sao em chọn 1 cái thẻ có class tên là col-inner mà sửa nó bị ảnh hưởng luôn phía trên vậy. Cần cao nhận giúp em hậu tạ. thank mn

Câu hỏi từ Group FB:
các cao nhân cho e hỏi sao em chọn 1 cái thẻ có class tên là col-inner mà sửa nó bị ảnh hưởng luôn phía trên vậy. Cần cao nhận giúp em hậu tạ. thank mn
Nguồn: Redirecting...