Các bạn dùng công cụ gì để tạo ra những bức ảnh ấn tượng

Lướt pinterest thấy người ta làm ảnh đẹp quá, click vào bài viết tấm ảnh nào tấm ảnh nấy đều chất chơi hết sức!

Không rõ các sếp có đang dùng công cụ nào có thể tạo ra những tấm ảnh như này không, mình thì cũng đang dùng 1 số tools nhưng không xịn xò như kia được:

Nhờ các cao thủ chia sẻ!

1 Like

Hãy thử Visio nhé bạn

MS Visio đó hả ad?

1 Like