Các bạn cho mình hỏi sao mình thử nhúng video facebook vào website mà nó lại ko có tiếng nhỉ, mình bật full cửa sổ rồi + kiểm tra thanh trượt âm thanh cảu video rồi mà vẫn ko lên tiếng được !? Cảm ơn các bạn, cảm ơn ad duyệt bài !

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn cho mình hỏi sao mình thử nhúng video facebook vào website mà nó lại ko có tiếng nhỉ, mình bật full cửa sổ rồi + kiểm tra thanh trượt âm thanh cảu video rồi mà vẫn ko lên tiếng được !? Cảm ơn các bạn, cảm ơn ad duyệt bài !
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Các bạn cho mình hỏi sao mình thử nhúng video facebook vào website mà nó lại ko có tiếng nhỉ, mình bật full cửa sổ rồi + kiểm tra thanh trượt âm thanh cảu video rồi mà vẫn ko lên tiếng được