Các bạn cho mình hỏi nhờ có công cụ nào để quản lý mã nguồn các phiên bản Wordpress làm việc nhóm tiện nhất năm 2020? Mình đang tìm công cụ để lưu lại các phiên bản khi cần. Xin cảm ơn

Các bạn cho mình hỏi nhờ có công cụ nào để quản lý mã nguồn các phiên bản Wordpress làm việc nhóm tiện nhất năm 2020? Mình đang tìm công cụ để lưu lại các phiên bản khi cần. Xin cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn cho mình hỏi nhờ có công cụ nào để quản lý mã nguồn các phiên bản Wordpress làm việc nhóm tiện nhất năm 2020? Mình đang tìm công cụ để lưu lại các phiên bản khi cần. Xin cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/642504436450451/