Các bạn cho mình hỏi nên dùng Plugin nào để hỗ trợ chèn quảng cáo vào trang web ạ (chèn vào đầu bài, giũa bài, cuối bài, chèn vào sidebar...) Cảm ơn ad đã duyệt bài ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn cho mình hỏi nên dùng Plugin nào để hỗ trợ chèn quảng cáo vào trang web ạ (chèn vào đầu bài, giũa bài, cuối bài, chèn vào sidebar…)
Cảm ơn ad đã duyệt bài ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/844100242957535/