Các bạn cho mình hỏi, mình cần làm 1 trang wordpress để làm tạp chí khoa học, Càng đơn giản càng tốt, không màu mè quảng cáo. Một cột mục lục các bài, 1 cột nội dung văn bản thì dùng theme nào phù hợp ạ? Xin cảm ơn nhiều.

Các bạn cho mình hỏi, mình cần làm 1 trang wordpress để làm tạp chí khoa học, Càng đơn giản càng tốt, không màu mè quảng cáo. Một cột mục lục các bài, 1 cột nội dung văn bản thì dùng theme nào phù hợp ạ? Xin cảm ơn nhiều.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn cho mình hỏi, mình cần làm 1 trang wordpress để làm tạp chí khoa học, Càng đơn giản càng tốt, không màu mè quảng cáo.
Một cột mục lục các bài, 1 cột nội dung văn bản thì dùng theme nào phù hợp ạ? Xin cảm ơn nhiều.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/627173914650170/