Các bạn cho mình hỏi cách tích hợp cổng thanh toán onepay vào web wordpress sử dụng Woocommerce với ạ!

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn cho mình hỏi cách tích hợp cổng thanh toán onepay vào web wordpress sử dụng Woocommerce với ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/721614538539440/