Các bạn cho mình hỏi cách tích hợp cổng thanh toán onepay vào web wordpress sử dụng Woocommerce với ạ!

Các bạn cho mình hỏi cách tích hợp cổng thanh toán onepay vào web wordpress sử dụng Woocommerce với ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bạn cho mình hỏi cách tích hợp cổng thanh toán onepay vào web wordpress sử dụng Woocommerce với ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/721614538539440/