Các bài đăng nổi bật của Genesis trong phần Trang chủ của Executive Pro ở giữa trong các cột

Hướng dẫn này cung cấp các bước để hiển thị các bài đăng xuất ra bởi tiện ích Genesis - Bài đăng nổi bật bên trong khu vực widget Trang chủ - Giữa trong các cột trong Executive Pro.

Trang chủ của Executive Pro, theo bản demo chủ đề và hướng dẫn thiết lập được thiết lập để hiển thị ba widget Genesis - Trang nổi bật khác nhau cạnh nhau trong các cột.

Nếu bạn muốn thay thế ba tiện ích này bằng một tiện ích Genesis - Bài đăng nổi bật được thiết lập để hiển thị ba bài đăng, các bài đăng sẽ xuất hiện một bên dưới bài đăng kia.

Thực hiện theo các bước bên dưới để làm cho chúng xuất hiện trong các cột.

Đã thử nghiệm trong Executive Pro 3.2.3.

Bước 1

Tại Giao diện> Tiện ích, kéo tiện ích Genesis - Bài đăng nổi bật vào khu vực tiện ích Trang chủ - Giữa và định cấu hình nó.

Bước 2

Chỉnh sửa style.css .

a) Thay đổi (khoảng L1420)

.home-middle .widget,
.home-top .widget {
  float: left;
  padding: 0 2.8%;
  width: 33.33333333333%;
}

.home-middle .widget:nth-of-type(3n+1),
.home-top .widget:nth-of-type(3n+1) {
  clear: left;
}

đến

/* .home-middle .widget, */
.home-top .widget {
  float: left;
  padding: 0 2.8%;
  width: 33.33333333333%;
}

/* .home-middle .widget:nth-of-type(3n+1), */
.home-top .widget:nth-of-type(3n+1) {
  clear: left;
}

b) Thêm

@media only screen and (min-width: 801px) {

  .home-middle .widget-wrap {
    display: -webkit-box;
    display: -ms-flexbox;
    display: flex;
  }

}

.home-middle .post {
  padding: 0 2.8%;
}