Các bác thiên về code cho e hỏi các phần khối ở giữa(section, div, main) trong trang chủ thì làm như thế nào, có hay dùng widget, customizer hay dùng kéo thả ạ.?

Các bác thiên về code cho e hỏi các phần khối ở giữa(section, div, main) trong trang chủ thì làm như thế nào, có hay dùng widget, customizer hay dùng kéo thả ạ.?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác thiên về code cho e hỏi các phần khối ở giữa(section, div, main) trong trang chủ thì làm như thế nào, có hay dùng widget, customizer hay dùng kéo thả ạ.?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805273126840247/