Các bác ơi, Có cách nào lưu hình ảnh trên kho lưu trữ miễn phí (như Google Drive, Google Photo...) rồi share ảnh bằng link. Thay vì lưu trên mục "Thư viện" của website không?

Các bác ơi, Có cách nào lưu hình ảnh trên kho lưu trữ miễn phí (như Google Drive, Google Photo...) rồi share ảnh bằng link. Thay vì lưu trên mục "Thư viện" của website không?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác ơi,

Có cách nào lưu hình ảnh trên kho lưu trữ miễn phí (như Google Drive, Google Photo…) rồi share ảnh bằng link. Thay vì lưu trên mục “Thư viện” của website không?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/665457747488453/