Các bác ơi cho em hỏi, phần xem thêm ở đây là dùng plugin gì để cấu hình các bác nhỉ, e chỉ nhớ mang máng là relate post gì đó, nhưng e thử mấy cái thì hơi củ chuối. Tks các bác nhiều!

Các bác ơi cho em hỏi, phần xem thêm ở đây là dùng plugin gì để cấu hình các bác nhỉ, e chỉ nhớ mang máng là relate post gì đó, nhưng e thử mấy cái thì hơi củ chuối. Tks các bác nhiều!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác ơi cho em hỏi, phần xem thêm ở đây là dùng plugin gì để cấu hình các bác nhỉ, e chỉ nhớ mang máng là relate post gì đó, nhưng e thử mấy cái thì hơi củ chuối. Tks các bác nhiều!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/680659675968260/