Các bác ơi cho em hỏi là em đang muốn tối ưu giao diện trên các màn hình laptop ạ. Em đang thiết kế bằng elementor nhưng khi lên mỗi màn hình laptop khác nhau thì lại hiển thị khác nhau bị chồng chéo widget ạ hichic

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác ơi cho em hỏi là em đang muốn tối ưu giao diện trên các màn hình laptop ạ. Em đang thiết kế bằng elementor nhưng khi lên mỗi màn hình laptop khác nhau thì lại hiển thị khác nhau bị chồng chéo widget ạ hichic
Nguồn: Redirecting...