Các bác giúp e vs, e gọi shortcode của uxbuilder trên flatsome ntn đúng không ạ, e k gọi được lên <?php echo do_shortcode("[block id="ux-ctkm-san-pham-ngang"]"); ?>

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác giúp e vs, e gọi shortcode của uxbuilder trên flatsome ntn đúng không ạ, e k gọi được lên

<?php echo do_shortcode("[block id="ux-ctkm-san-pham-ngang"]"); ?>

Nguồn: Redirecting...