Các bác cho mình hỏi có hàm, hay đoạn code nào lấy được bài viết đã xem gần đây của người dùng trong WordPress không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho mình hỏi có hàm, hay đoạn code nào lấy được bài viết đã xem gần đây của người dùng trong WordPress không ạ
Nguồn: Redirecting...