Các bác cho hỏi muốn sửa hiển thị ở danh mục và tag thì vào file nào của theme ạ ?

Các bác cho hỏi muốn sửa hiển thị ở danh mục và tag thì vào file nào của theme ạ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho hỏi muốn sửa hiển thị ở danh mục và tag thì vào file nào của theme ạ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/603047413729487/