Các bác cho hỏi mình cần tạo user phân quyền cho sup chỉ có thể xem hoặc update orders thôi thì có plugin nào hỗ trợ k nhỉ

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho hỏi mình cần tạo user phân quyền cho sup chỉ có thể xem hoặc update orders thôi thì có plugin nào hỗ trợ k nhỉ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/763921470975413/