Các bác cho hỏi, hiệu ứng cuộn trang theo view màn hình dùng plugin gì vậy? Rồi trang này có ai biết sử dụng theme nào không? Cảm ơn các bác.

Các bác cho hỏi, hiệu ứng cuộn trang theo view màn hình dùng plugin gì vậy? Rồi trang này có ai biết sử dụng theme nào không? Cảm ơn các bác.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho hỏi, hiệu ứng cuộn trang theo view màn hình dùng plugin gì vậy? Rồi trang này có ai biết sử dụng theme nào không?

Cảm ơn các bác.

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/677641466270081/