Các bác cho hỏi chút em cài nhiều plgin quá giờ cái nọ nó xọ cái kia giờ xóa sạch đi có sao ko ạ, web mới chỉ copy khung từ cái cũ sang, nội dung bài viết cũng đang dc xóa rồi

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho hỏi chút em cài nhiều plgin quá giờ cái nọ nó xọ cái kia giờ xóa sạch đi có sao ko ạ, web mới chỉ copy khung từ cái cũ sang, nội dung bài viết cũng đang dc xóa rồi
Nguồn: Redirecting...