Các bác cho em hỏi với, em đang sài w3 total cache và đang gặp vấn đề là khi người dùng đăng nhập xong thì nó vẫn hiện nút đăng nhập mà không hiện ra menu cho user có cách nào khắc phục không ạ thanks

Các bác cho em hỏi với, em đang sài w3 total cache và đang gặp vấn đề là khi người dùng đăng nhập xong thì nó vẫn hiện nút đăng nhập mà không hiện ra menu cho user có cách nào khắc phục không ạ thanks
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi với, em đang sài w3 total cache và đang gặp vấn đề là khi người dùng đăng nhập xong thì nó vẫn hiện nút đăng nhập mà không hiện ra menu cho user có cách nào khắc phục không ạ thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/563421714358724/