Các bác cho em hỏi sao favicon của em vào trang chủ hiển thị đúng

Câu hỏi:
Các bác cho em hỏi sao favicon của em vào trang chủ hiển thị đúng. Nhưng vào giao diện quản trị wordpress lại là favicon chữ W. Index trên gg là chữ W. :cry:
em newbie
Nguồn: Redirecting...