Các bác cho em hỏi, plugin nào tốt (chả phí hoặc free) để lấy giữ liệu (sản phẩm và bài viết) từ web khác về web mình vậy ạ

Các bác cho em hỏi, plugin nào tốt (chả phí hoặc free) để lấy giữ liệu (sản phẩm và bài viết) từ web khác về web mình vậy ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi, plugin nào tốt (chả phí hoặc free) để lấy giữ liệu (sản phẩm và bài viết) từ web khác về web mình vậy ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/581989439168618/