Các bác cho em hỏi làm sao copy nội dung của 1 bài viết hay sản phẩm nào đó của trang khác về thì ảnh nó tự down về hosting mình luôn nhỉ. ngày xưa em nhớ có ai đó share tip này r mà tìm ko ra !

Các bác cho em hỏi làm sao copy nội dung của 1 bài viết hay sản phẩm nào đó của trang khác về thì ảnh nó tự down về hosting mình luôn nhỉ. ngày xưa em nhớ có ai đó share tip này r mà tìm ko ra !
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi làm sao copy nội dung của 1 bài viết hay sản phẩm nào đó của trang khác về thì ảnh nó tự down về hosting mình luôn nhỉ.
ngày xưa em nhớ có ai đó share tip này r mà tìm ko ra !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/539572973410265/