Các bác cho em hỏi hiện nay có plugin nào làm popup ngon ngon nhỉ? Nhiều cái quá mà em chưa thử nên hỏi ý kiến các chuyên gia trước. Các bác cho em xin ý kiến với. #WPVNPlugin

Các bác cho em hỏi hiện nay có plugin nào làm popup ngon ngon nhỉ? Nhiều cái quá mà em chưa thử nên hỏi ý kiến các chuyên gia trước. Các bác cho em xin ý kiến với. #WPVNPlugin
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi hiện nay có plugin nào làm popup ngon ngon nhỉ? Nhiều cái quá mà em chưa thử nên hỏi ý kiến các chuyên gia trước. Các bác cho em xin ý kiến với.

#WPVNPlugin
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/565631347471094/