Các bác cho em hỏi em muốn thay đổi tk paypal trong thanh toán woocomenre thì vào phần nào a?

Các bác cho em hỏi em muốn thay đổi tk paypal trong thanh toán woocomenre thì vào phần nào a?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi em muốn thay đổi tk paypal trong thanh toán woocomenre thì vào phần nào a?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/547969479237281/