Các bác cho em hỏi em cài giao diện ocean wp xong lúc xoá đi k hết dc, em cần vào đâu để xoá sạch đi vậy?

Các bác cho em hỏi em cài giao diện ocean wp xong lúc xoá đi k hết dc, em cần vào đâu để xoá sạch đi vậy?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi em cài giao diện ocean wp xong lúc xoá đi k hết dc, em cần vào đâu để xoá sạch đi vậy?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/541363923231170/