Các bác cho em hỏi có plugin nào đánh giá dành cho **Post (Custom Post Type) **không ạ. Người dùng đánh giá bằng cách chọn **số sao** và upload được hình ảnh. Bản trả phí càng tốt ạ. Cảm ơn các bác 😄

Các bác cho em hỏi có plugin nào đánh giá dành cho **Post (Custom Post Type) **không ạ. Người dùng đánh giá bằng cách chọn **số sao** và upload được hình ảnh. Bản trả phí càng tốt ạ. Cảm ơn các bác 😄
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi có plugin nào đánh giá dành cho **Post (Custom Post Type) **không ạ. Người dùng đánh giá bằng cách chọn số sao và upload được hình ảnh. Bản trả phí càng tốt ạ.

Cảm ơn các bác :smile:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/563928324308063/