Các bác cho em hỏi chút không biết có ai nay bị tình trạng load trang quản trị wordpress rất chậm không ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi chút không biết có ai nay bị tình trạng load trang quản trị wordpress rất chậm không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/846149559419270/