Các bác cho em hỏi chút em dùng plugin wp-extra em vào cài đặt thì báo lỗi ko truy cập được trang,em gỡ ra cài lại cũng ko đc.em cảm ơn

Các bác cho em hỏi chút em dùng plugin wp-extra em vào cài đặt thì báo lỗi ko truy cập được trang,em gỡ ra cài lại cũng ko đc.em cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho em hỏi chút em dùng plugin wp-extra em vào cài đặt thì báo lỗi ko truy cập được trang,em gỡ ra cài lại cũng ko đc.em cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/540466456654250/