Các bác cho e xin tên plugin cái slide hình và text của web này với ạ. Không biết phải build trong visual composer không ạ? Trên Site là

Các bác cho e xin tên plugin cái slide hình và text của web này với ạ. Không biết phải build trong visual composer không ạ? Trên Site là
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e xin tên plugin cái slide hình và text của web này với ạ. Không biết phải build trong visual composer không ạ?
Trên Site là
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/678338259533735/