Các bác cho e hỏi với: làm sao để mình download 1 plugin đã cài trên web của mình về dưới dạng .zip để có thể upload lên 1 web khác nhỉ? cảm ơn các bác nhiều

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi với: làm sao để mình download 1 plugin đã cài trên web của mình về dưới dạng .zip để có thể upload lên 1 web khác nhỉ?
cảm ơn các bác nhiều
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/849516569082569/

  1. bạn có thể dùng ssh để zip plugin của bạn và download nó về - Tham khảo hướng dẫn Zip file trên linux
  2. Download nguyên folder plugin bằng ftp về rồi zip bằng winrar trên win.
  3. Xài plugin UpdraftPlus