Các bác cho e hỏi Tạo page đăng nhập cho thành viên trong trang web của mình thì dùng Plugin gì nhỉ ? Bác nào chỉ e với ạ

Các bác cho e hỏi Tạo page đăng nhập cho thành viên trong trang web của mình thì dùng Plugin gì nhỉ ? Bác nào chỉ e với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi Tạo page đăng nhập cho thành viên trong trang web của mình thì dùng Plugin gì nhỉ ? Bác nào chỉ e với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/633144610719767/