các bác cho e hỏi sao woocommerce của e nó hog có chỗ điền giá sản phẩm ạ với lại sản phẩm cũng không có nút thêm giỏ hàng e mới học nên còn thiếu kiến thức nhiều lắm mong các cao nhân giúp e :<

Câu hỏi từ Group FB:
các bác cho e hỏi sao woocommerce của e nó hog có chỗ điền giá sản phẩm ạ
với lại sản phẩm cũng không có nút thêm giỏ hàng
e mới học nên còn thiếu kiến thức nhiều lắm mong các cao nhân giúp e :<
Nguồn: Redirecting...