Các bác cho e hỏi Muốn hiển thị thêm số lượng sản phẩm trong catergory dùng woo thì làm thế nào ạ. Tức là 1 cate của e đang hiển thị 10 e muốn tăng lên 20, 30.... Thanks các bác hỗ trợ

Các bác cho e hỏi Muốn hiển thị thêm số lượng sản phẩm trong catergory dùng woo thì làm thế nào ạ. Tức là 1 cate của e đang hiển thị 10 e muốn tăng lên 20, 30.... Thanks các bác hỗ trợ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi
Muốn hiển thị thêm số lượng sản phẩm trong catergory dùng woo thì làm thế nào ạ. Tức là 1 cate của e đang hiển thị 10 e muốn tăng lên 20, 30…
Thanks các bác hỗ trợ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/636250397075855/