Các bác cho e hỏi: Em muốn làm 1 cái Web trong đó phần bên trái là tiêu đề của bài viết khi click vào nó thì sẽ hiện ra nội dung chi tiết ở phần bên phải. Có cách nào làm đc không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi: Em muốn làm 1 cái Web trong đó phần bên trái là tiêu đề của bài viết khi click vào nó thì sẽ hiện ra nội dung chi tiết ở phần bên phải. Có cách nào làm đc không ạ
Nguồn: Redirecting...