Các bác cho e hỏi có plugin nào giúp chỉnh sửa kéo thả menu nhanh và tiện không nhỉ. Kiểu như là kéo 1 lúc được nhiều tab hay xoá 1 lúc được nhiều tab cho nhanh.

Các bác cho e hỏi có plugin nào giúp chỉnh sửa kéo thả menu nhanh và tiện không nhỉ. Kiểu như là kéo 1 lúc được nhiều tab hay xoá 1 lúc được nhiều tab cho nhanh.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác cho e hỏi có plugin nào giúp chỉnh sửa kéo thả menu nhanh và tiện không nhỉ. Kiểu như là kéo 1 lúc được nhiều tab hay xoá 1 lúc được nhiều tab cho nhanh.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/619250825442479/