Các bác chỉ hộ em, em muốn tạo popup khi scroll khoảng 7 80% trang, có thể chỉnh sửa cái popup hiện lên thì plugin nào ổn ổn để dùng ạ. Các bác chỉ hộ em với ạ

Các bác chỉ hộ em, em muốn tạo popup khi scroll khoảng 7 80% trang, có thể chỉnh sửa cái popup hiện lên thì plugin nào ổn ổn để dùng ạ. Các bác chỉ hộ em với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác chỉ hộ em, em muốn tạo popup khi scroll khoảng 7 80% trang, có thể chỉnh sửa cái popup hiện lên thì plugin nào ổn ổn để dùng ạ. Các bác chỉ hộ em với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/710359356331625/