Các bác chỉ em cách để link vô button sao cho click button tải trực tiếp file luôn với ạ

Các bác chỉ em cách để link vô button sao cho click button tải trực tiếp file luôn với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác chỉ em cách để link vô button sao cho click button tải trực tiếp file luôn với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/616494369051458/