Các bác biết ai bán google map API không ạ? API tự tạo được vài hôm lại lỗi quá :( cứu em với

Câu hỏi từ Group FB:
Các bác biết ai bán google map API không ạ? API tự tạo được vài hôm lại lỗi quá :frowning: cứu em với
Nguồn: Redirecting...