Các anh chị cho em hỏi có plugin nào tích hợp thanh toán momo, zalopay tốt không, em tìm trên kho plugin mà không có cái nào ưng ý ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Các anh chị cho em hỏi có plugin nào tích hợp thanh toán momo, zalopay tốt không, em tìm trên kho plugin mà không có cái nào ưng ý ạ.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Các anh chị cho em hỏi có plugin nào tích hợp thanh toán momo, zalopay tốt không, em tìm trên kho plugin mà không có cái nào ưng...