Các a cho e hỏi Có pudding nào chỉ cho người đọc bài viết mà không cho coppy nội dung bài viết không ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Các a cho e hỏi Có pudding nào chỉ cho người đọc bài viết mà không cho coppy nội dung bài viết không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/809442729756620/