Cả nhà ơi, https://whatwpthemeisthat. com/ có thể quét và liệt kê ra là website wordpress của mình dùng giao diện nào, plugin nào. Mình muốn ẩn không cho quét thì có cách nào không?

Câu hỏi từ Group FB:
Cả nhà ơi, https://whatwpthemeisthat. com/ có thể quét và liệt kê ra là website wordpress của mình dùng giao diện nào, plugin nào. Mình muốn ẩn không cho quét thì có cách nào không?
Nguồn: Redirecting...