Cả nhà cho mình hỏi là wp có làm được site truyện không ? Về trải nghiệm của người dùng đó ? Tích hợp cái img của cloudflare 10$ / tháng có ổn không aj ?

Câu hỏi từ Group FB:
Cả nhà cho mình hỏi là wp có làm được site truyện không ? Về trải nghiệm của người dùng đó ?

Tích hợp cái img của cloudflare 10$ / tháng có ổn không aj ?
Nguồn: Redirecting...